Termeni şi condiţii

 

1. Descriere
 
Body-building.md (În continuare – Site) este. Site-ul se află în proprietatea “Bodybuilding Moldova”SRL, care activează în conformitate cu legislaţia Republicii Moldova în vigoare (În continuare – Proprietar).
Înainte de a utiliza site-ul este necesar să luaţi cunoştinţă cu condiţiile de utilizare de mai jos. Utilizarea ulterioară a site-ului demonstrează acceptarea acestor condiţii.
Atenţie! Nerespectarea sau respectarea necorespunzătoare a condiţiilor de utilizare, atrage după sine răspunderea juridică în limitele legislaţiei Republicii Moldova.
 
2. Condiţii de utilizare
 
• Conţinutul site-ului este protejat de legislaţia Republicii Moldova, în general, şi de Legea nr. 293 din 23.11.1994, privind dreptul de autor şi drepturile conexe, în special. Prin conţinut se subînţelege, fără a se limita la, orice tip de materiale publicate pe site, inclusiv: texte, materiale foto, video şi audio. Titular al dreptului de proprietate asupra conţinutului site-ului este Proprietarul acestuia, cu excepţia cazurilor când materialele publicate pe site aparţin unor persoane terţe;
• Este interzisă reproducerea, copierea, distribuirea, vânzarea, transferarea, alterarea sub orice formă a conţinutului acestui site, cu excepţia cazului când Proprietarul a încuviinţat în scris una sau mai multe dintre aceste operaţiuni. În acest caz, solicitantul se obligă să păstreze intactă forma materialelor preluate de pe site, cu indicarea obligatorie a sursei şi introducerea unei legături către www.body-building.md
• Conţinutul acestui site este destinat, în exclusivitate, pentru uz personal cu scop informaţional si comercial;
• Proprietarul nu garantează exactitatea materialelor şi informaţiilor publicate pe site, iar Utilizatorul acceptă acest fapt, Proprietarul fiind exonerat de răspundere în conformitate cu legislaţia Republicii Moldova în vigoare. Informaţia publicată în pagina de promvare a localurilor şi evenimentelor este prezentată de către proprietarii localurilor şi, respectiv, organizatorii evenimentelor. Acestora le revine responsabilitatea pentru exactitatea informaţiei prezentate;
• Proprietarul va depune efortul necesar pentru a asigura funcţionalitatea continuă a site-ului şi o corectitudine sporită a conţinutului pus la dispoziţia Utilizatorului. Cu toate acestea, Proprietarul nu poartă răspundere pentru orice daună directă sau indirectă, survenită în procesul utilizării acestui site şi a materialelor publicate în interiorul acestuia;
• Accesul liber pe site este garantat. Totuşi, Proprietarul poate bloca accesul, fără o înştiinţare prealabilă, dacă Utilizatorul foloseşte instrumente pentru spargerea site-ului, alterarea structurii acestuia, modului de prezentare grafică a conţinutului, transmiterea mesajelor nedorite, publicarea comentariilor cu caracter ilicit şi amoral, care ofensează demnitatea personală, propagă violenţa sau extremismul, incită vrajba naţională, rasială sau religioasă, urmăresc scopuri criminale sau escroce, sau alte asemenea acţiuni ilegale. În astfel de cazuri, Proprietarul îşi rezervă dreptul de a-şi proteja interesele şi de a solicita restituirea prejudiciului material şi/sau moral în conformitate cu prevederile legislaţiei în vigoare;
• Proprietarul îşi rezervă dreptul să modifice, actualizeze sau să abroge oricare din prezentele condiţii de utilizare, în mod unilateral, fără careva înştiinţări prealabile. Schimbările operate vor intra în vigoare din momentul publicării pe site, iar accesarea şi utilizarea acestuia după intrarea în vigoare a schimbărilor respective înseamnă acceptarea tacită a lor;
• Orice divergenţă legată de utilizarea acestui site, poate fi soluţionată prin intermediul instituţiilor abilitate din Republica Moldova şi în conformitate cu legislaţia în vigoare;
• Pentru orice sugestie în privinţa condiţiilor de utilizare a site-ului, Vă rugăm să ne contactaţi!